پیکسل از چه موادی ساخته شده است؟

اصلا مواد خام پیکسل چیه؟ پیکسل دارای دو ورق فلزی بوده که از طریق پرس دستی یا پانوماتیک قسمت روی و پشت آن به یک دیگر متصل می شود و دارا...

ادامه مطلب